Графік навчального процесу для студентів 5 - 6 курсів освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІАЛІСТ" та освітнього ступеня "МАГІСТР" ННІНО НАУ на 2018 - 2019 навчальний рік

Напрям підготовки / Спеціальність

Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт,
заліково-екзаменаційної сесії

1 курс

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
035 (Германські мови та література),

051-1 (Економічна кібернетика),
051-2 (Міжнародна економіка),

051-3 (Економіка підприємства),
053.2 (Практична психологія),
053.3 (Психологія бізнесу),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),

071 (Облік і аудит)
072 (Фінанси і кредит),

073-1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073-2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073-3 (Логістика),
075.1 (Міжнародний маркетинг)
075 (Маркетинг),
076.1 (Підприємницька діяльність в авіації),
076.2 (Підприємництво та бізнес технології),
081.2 (Господарське право),
081.4 (Цивільне право),
081.5 (Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат.),
101 (Екологія та охорона навколишнього середовища),
121 (Програмне забезпечення систем),
122 (Інформаційні управляючі системи та технології)

123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
123.2 (Системне програмування),

125.1 (Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки),

125.2 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),

125.3 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
134.2 (Літаки і ветрольоти),
141.2 (Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)),

142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),

151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),

151.3 (Комп'ютеризовані системи управління та автоматики),

152.1 (Інформаційні вимірювальні системи),

152.3 (Якість, стардатизація та сертифікація),

161.1 (Хімічні технології та інженерія),

162.1 (Фармацевтична біотехнологія),

171.1 (Електронні системи),

172.1 (Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),

172.2 (Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси),
172.3
(Телекомунікаційні  системи та мережі),

172.4 (Біотехнічні та медичні апарати і системи),

173.1 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),

186 (Технології електронних мультимедійних видань),

191 (Дизайн архітектурного середовища),

192.1 (Промислове і цивільне будівництво),

193.1 (Землевпорядкування та кадастр),

231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство),

272 (Технології робіт та технічне обладнання аеропортів),
272.1
(Обслуговування повітряного руху),

272.4 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),

275.2 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному),

281 (Менеджмент в органах публічного управління)
281.1 (Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування)
293 (Міжнародне право)

17.10-19.10

11.03-30.03

2 курс

029 (Документознавство та інформаційна діяльність), 

035 (Германські мови та література),

051.1 (Економічна кібернетика),
051.2 (Міжнародна економіка),

051.3 (Економіка підприємства),
053 (Психологія),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),

071 (Облік і аудит)
072 (Фінанси і кредит),

073.1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
075 (Маркетинг),
076 (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність),
081.2 (Господарське право),
081.4 (Цивільне право),
081.5 (Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат.),
101 (Екологія та охорона навколишнього середовища),
121 (Програмне забезпечення систем),
122 (Інформаційні управляючі системи та технології)

123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
123.2 (Системне програмування),

125.1 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),

125.2 (Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки),

125.3 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),
134 (Літаки і ветрольоти),
141.2 (Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)),

142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),

151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),

151.3 (Комп'ютеризовані системи управління та автоматики),

152.1 (Якість, стардатизація та сертифікація),

152.2 (Інформаційні вимірювальні системи),

161.1 (Хімічні технології та інженерія),

162.1 (Фармацевтична біотехнологія),
162.2 (Екологічна біотехнологія та біоенергетика ),

171.2 (Електронні системи),

172.1 (Біотехнологічні та медичні апарати і системи),

172.2 (Телекомунікаційні системи та мережі),
172.3 (Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),

172.4 (Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси),

173 (Авіоніка),

186 (Видавництво та поліграфія),

191 (Дизайн архітектурного середовища),

192.1 (Промислове і цивільне будівництво),

193.1 (Геодезія, картографія та землеустрій),

231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство),

272.1 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
272.2 (Технології робіт та технічне обладнання аеропортів),

272.3 (Обслуговування повітряного руху),

275.4.1 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному),
275.4.2 (Організація авіаційних робіт і послуг),

293 (Міжнародне право)

23.10 - 08.11 09.11 - КЕ -15.11
16.11- Дипломне проектування -28.02

073.4,
073.5,
281

28.01-02.02 сесія
 11.03- КЕ -17.03
18.03 - Дипломне проектування - 30.06


Остання зміна: вівторок 11 грудень 2018 4:38