Графік навчального процесу для студентів 5 - 6 курсів освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІАЛІСТ" та освітнього ступеня "МАГІСТР" ННІНО НАУ на 2017 - 2018 навчальний рік

Напрям підготовки / Спеціальність

Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт,
заліково-екзаменаційної сесії

5 курс

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
035 (Германські мови та література),

051-1 (Економічна кібернетика),
051-2 (Міжнародна економіка),

051-3 (Економіка підприємства),
053 (Психологія),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),

071 (Облік і аудит)
072 (Фінанси і кредит),

073-1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073-2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073-3 (Логістика),
075 (Маркетинг),
076 (Підприємницька діяльність в авіації),
081.2 (Правознавство),

123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),

125.01 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),

125-2 (Системи технічного захисту інформації автоматизації її обробки),

125.03 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),

142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),

151-2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),

151-3 (Комп'ютеризовані системи управління та автоматики),

152-1 (Якість, стардатизація та сертифікація),

152-2 (Інформаційні вимірювальні системи),

161-1 (Хімічні технології та інженерія),

162-1 (Фармацевтична біотехнологія),

162-2 (Фармацевтична біотехнологія),

171-2 (Електронні системи),

172.1 (Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),

172-2 (Телекомунікаційні  системи та мережі),

172-3 (Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),

172-4 (Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси),

173 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),

186 (Технології електронних мультимедійних видань),

191 (Дизайн архітектурного середовища),

192-1 (Промислове і цивільне будівництво),

193-1 (Геодезія, картографія та землеустрій),

231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство),

272-1 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),

272.02 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),

272.03 (Обслуговування повітряного руху),

275.04-1 (Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному),

275.04-02 (Організація авіаційних робіт і послуг),

293 (Міжнародне право)

30.10-8.11

12.03-30.03

­


Остання зміна: вівторок 13 березень 2018 10:51