Напрями підготовки


     Навчально-науковий інститут неперервної освіти заочного навчання здійснює професійну підготовку фахівців за спеціальностями згідно державних стандартів без відриву від основної роботи та місця проживання. Інститут має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. До проведення навчальних занять залучаються професори, доценти та провідні фахівці університету. Навчальні заняття тісно повязані з реальними умовами роботи майбутніх фахівців.

НН ІНО здійснює підготовку фахівців з заочної форми навчання всіх рівнів: ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» - за такими спеціальностями:
Ø Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Ø Авіаційний транспорт (в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Авіоніка
Ø Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Ø Біотехнології та біоінженерія
Ø Будівництво та цивільна інженерія
Ø Видавництво та поліграфія
Ø Геодезія та землеустрій
Ø Екологія
Ø Економіка (в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Ø Електроніка
Ø Енергетичне машинобудування
Ø Журналістика
Ø Інженерія програмного забезпечення
Ø Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Ø Кібербезпека(в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Комп’ютерна інженерія
Ø Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Ø Маркетинг (в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Менеджмент (в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Облік і оподаткування
Ø Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Ø Право
Ø Психологія (в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Соціальна робота
Ø Соціологія
Ø Телекомунікації та радіотехніка (в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Транспортні технології (на повітряному транспорті) (в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання)
Ø Туризм
Ø Філологія
Ø Фінанси, банківська справа та страхування
Ø Хімічні технології та інженерія
ФОРМА НАВЧАННЯ
Ø заочна
Ø заочна (з використанням технологій дистанційного навчання)

ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ
Ø за державним замовленням
Ø за рахунок юридичних та фізичних осіб

Остання зміна: понеділок 24 квітень 2017 2:07