Військова кафедра

         Кафедра військової підготовки здійснює підготовку фахівців військового управління тактичного рівня. Кафедра була створена у 1964 році.
         Згідно постанови КМУ №48 від 01.02.12 року
«Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу».
         Відповідно до навчальних планів та програм військова підготовка є дисципліною за вибором.
         Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими навчаються на кафедрі, широкий за спектром та містить унікальні ВОС. Підготовка здійснюється за найбільш сучасними, наукоємними напрямами.
         Знання, які отримують студенти на кафедрі, закріплюються практичними заняттями та навчально-бойовій техніці у спеціалізованих класах та Навчально-науковому центрі НАУ.
         Навчальні збори зі студентами проводяться суто в бойових частинах Повітряних Сил України
         Базова підготовка студентів та курсантів здійснюється на цивільних кафедрах Національного авіаційного університету, а вивчення військових та військово-спеціальних дисциплін організовано безпосередньо на кафедрі військової підготовки. Навчальний процес в університеті та на кафедрі забезпечує висококваліфікований науково-педагогіний склад – доктори і кандидати наук, професори, доценти. Університет та кафедра мають потужну інформаційно-методичну та навчально-матеріальну базу.
         Кафедра військової підготовки здійснює підготовку осіб на посади офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом з терміном навчання 5,5 років (бакалавр - 4 роки, магістр – 1,5 роки) для Збройних Сил України та інших військових формувань за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Архітектура та будіництво Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація
аеродромів і захисних споруд
Будівництво та експлуатація
будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення
Транспорт Авіаційний транспорт Забезпечення військ (сил)
матеріально-технічними засобами служби пального
Транспортні технології (за
видами)
Організація військових перевезень
і управління на повітряному транспорті

         Випускники за даними спеціальностями отримують первинне військове звання лейтенант та всі забезпечуються місцями служби в Збройних Силах України. Контракт, підписаний випускником, передбачає всі види забезпечення на весь термін служби: фінансове, речове, медичне, побутове та інше.
         Перевагами підготовки військових фахівців за схемою підготовки 4 роки студент, 1,5 роки – курсант є:
- реалізація принципів інтеграції військової та цивільної освіти;
- всебічне забезпечення, розвиток та реалізація індивідуальних здібностей кожного студента як творчої особистості;
- можливість отримання другої вищої освіти;
- можливість отримання диплому міжнародного зразка;
- швидка адаптація студента від навчання до виробничого процесу;
- протягом навчання всі студенти кафедри забезпечуються гуртожитком.
         Прийом на кафедру проводиться на конкурсній основі з урахуванням середнього балу атестата про повну загальну середню освіту та за результатами фахових вступних випробувань:
- конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, виданих у 2016 році:

ПРЕДМЕТ 1 ПРЕДМЕТ 2 ПРЕДМЕТ 3
Українська мова та література Математика (профільний) Іноземна мова або фізика
- оцінка індивідуальних психологічних якостей;
- оцінка рівня фізичної підготовленості (підтягування, біг на 100 м, біг на 3000м).

         З питань вступу звертатись до відбіркової комісії кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету за адресою: 03048, Україна, м. Київ, вул.. Медова, 1 телефони: (044) 249-09-67, (044) 503-76-47, (044) 502-82-38, (067) 299-76-38, факс: (044)503-76-48. Сайт: kvp.nau.edu.ua

Остання зміна: понеділок 16 січень 2017 9:44