Кафедра інноваційних технологій професійної освіти

Завідувач кафедри інноваційних технологій професійної освіти
Дрейс Юрій Олександрович
канд.техн.наук, доцент,
член НМК 15/302 НМР МОН України
      Кафедра є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти (НН ІНО), що проводить навчально-методичну діяльність з напрямів підготовки, спеціальностей, і навчальних дисциплін і здійснює наукову, наукову-дослідну та науково-технічну діяльність за певними напрямами відповідно до мети, головних завдань та Політики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.
      Кафедра в своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіти», Положенням про дистанційне навчання, діючими навчальними планами, навчальними програмами, інструкціями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, ректора університету, рішеннями Вченої Ради університету та Вченої Ради інституту, рішеннями Ради з якості університету та Комісії з якості інституту, іншими нормативними документами СМЯ, що регламентують навчальну, методичну та наукову роботу кафедри.     
      Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи з закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.
      До складу кафедри входять завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, аспіранти, навчально-допоміжний персонал.


КОНТАКТИ::
Україна, 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.
корпус №2, кімн. 124.
Телефон: (044) 406-71-83
E-mail: y.dreis@nau.edu.ua

Остання зміна: вівторок 19 вересень 2017 10:15