Інформація про лабораторію електронних засобів дистанційного навчання

Практична реалізація ідей відкритої освіти можлива лише за умови широкого впровадження в освітній процес технологій дистанційного навчання, тому у 2010 році за наказом ректора було створено лабораторію електронних засобів дистанційного навчання.

Діяльність лабораторії спрямована на освоєння і впровадження сучасних комп’ютерних технологій дистанційної освіти у навчально-виховний процес з метою створення комфортних умов навчання для студентів та викладачів.

Напрямки діяльності лабораторії:

· дослідження в сфері створення, розвитку та функціонування технологій дистанційної освіти;

· апробація і впровадження нових форм, методів і засобів навчання з використанням технологій дистанційного навчання;

· підвищення якості освіти через інтеграцію новітніх інформаційних технологій;


Завідувач лабораторії

Бурбела Ольга Олександрівна

Контакти: ауд. 1 – 319;

тел.: 406-70-30;

e-mail: labizdn@nau.edu.ua


Остання зміна: понеділок 16 січень 2017 9:40