Contacts

КАРТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ


Телефони

дирекція:   497-72-43, 406-74-70
відділ маркетингу:   406-74-34
навчально-методичний відділ з дистанційного навчання:   406-73-27
навчально-методичний відділ:   406-68-47, 406-72-35
лабораторія електронних засобів дистанційного навчання:   406-70-30

Електронна пошта: vmizdn@nau.edu.ua, izdn@nau.edu.ua
Last modified: Friday, 2 June 2017, 1:54 PM