Спеціальності бакалавр

НАПРЯМИ За котрими оголошується набір на ОС «Бакалавр» в 2016-2017 навчальному році.
№ п/п Код напряму Назва напряму підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Вартість навчання
Українці грн./міс Іноземці дол./міс
1. 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність 852 131
2. 6.020303 Філологія 1220 161
3. 6.030101 Соціологія 852 131
4. 6.030102 Психологія 1019 131
5. 6.030301 Журналістика 1115 166
6. 6.030401 Правознавство 1220 166
7. 6.030503 Міжнародна економіка 1019 131
8. 6.030504 Економіка підприємства 1019 131
9. 6.030507 Маркетинг 1019 131
10. 6.030601 Менеджмент 1019 131
11. 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування 852 131
12. 6.050101 Комп’ютерні науки 898 111
13. 6.050102 Комп’ютерна інженерія 898 111
14. 6.050103 Програмна інженерія 898 111
15. 6.050802 Електронні пристрої і системи 792 111
16. 6.050901 Радіотехніка 792 111
17. 6.051101 Авіа- і ракетобудування 792 111
18. 6.051103 Авіоніка 792 111
19. 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 852 111
20. 6.060101 Будівництво 792 111
21. 6.070101 Транспортні технології (на повітряному транспорті) 941 111
22. 6.070103 Обслуговування повітряних суден 792 111
23. 6.080101 Геодезія, картографія і землеустрій 792 111
24. 6.130102 Соціальна робота 792 131
25. 6.140103 Туризм 1151 111
26. 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 958 111
27. 6.170102 Системи технічного захисту інформації 958 111
28. 6.170103 Управління інформаційною безпекою 958 111
Остання зміна: понеділок 16 січень 2017 9:41