Графік навчального процесу для студентів 1-5 курсів освітньо-кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР" ННІНО НАУ на 2017 - 2018 навчальний рік

 

Напрям підготовки / Спеціальність

Термін виконання та захисту контрольних (курсових) робіт,
заліково-екзаменаційної сесії

1 курс

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
035 (Германські мови та література),
051.2 (Міжнародна економіка),
053 (Психологія),
054 (Соціологія),
061 (Журналістика),
072 (Фінанси і кредит),
073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
075 (Маркетинг),
076.1 (Підприємницька діяльність в авіації),
081 (Правознавство),
121.2 (Програмне забезпечення систем),
122.1 (Інформаційні управляючі системи та технології),
123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
125.3 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
134.3.1 (Літаки і вертольоти),
141.1 (Електротехнічні системи електроспоживання),
162.2 (Фармацевтична біотехнологія),
172.1 (Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення),
173.3 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),
192.2 (Промислове і цивільне будівництво),
231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство),
272.4 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
275.2.1 (Організація перевезень та управління на транспорті повітряному)

30.10-8.11

26.03-14.04

2 курс

035 (Германські мови та література),
053 (Психологія),
054 (Соціологія),
073.1 (Менеджмент організацій і адміністрування),
073.2 (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності),
073.3 (Логістика),
081 (Правознавство),
121.2 (Програмне забезпечення систем),
122.1 (Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)),
125.1 (Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки),
125.2 (Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації),
125.3 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
141.1 (Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)),
142 (Газотурбінні установки і компресорні станції),
161.1 (Хімічні технології та інженерія),
192.1 (Промислове і цивільне будівництво),
231 (Соціальна робота),
242 (Туризмознавство ( за видами )),
272.4 (Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів),
275.2.1 (Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному))

13.11-23.11

14.05-01.06

029 (Документознавство та інформаційна діяльність),
051.2 (Міжнародна економіка),
051.3 (Економіка підприємства),
061 (Журналістика),
071 (Облік і аудит),
072 (Фінанси і кредит),
075 (Маркетинг),
123.1 (Комп'ютерні системи та мережі),
123.2 (Системне програмування),
151.2 (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва),
162.2 (Фармацевтична біотехнологія),
173.3 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),
193.1 (Землеустрій та кадастр)

13.11-24.11

14.05-31.05

3 курс

6.030301 (Журналістика),
6.030503 (
Міжнародна економіка),
6.030504 (
Економіка підприємства),
6.030507 (
Маркетинг),
6.030508 (
Фінанси і кредит),
6.030509 (
Облік і аудит),
6.050201 (
Системна інженерія),
6.050202 (
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології),
6.050604 (
Енергомашинобудування),
6.050701 (
Електротехніка та електротехнології),
6.051001 (
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології),
6.051101 (
Авіа-та ракетобудування),
6.051103 (
Авіоніка. Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання),
6.070101 (
Транспортні технології (на повітряному транспорті)),
6.070103-1 (
Обслуговування повітряних суден),
6.070103-2 (
Обслуговування повітряних суден),
6.140103 (
Туризм),
6.170103 (
Управління інформаційною безпекою),
6.170102 (
Системи технічного захисту інформації),
6.170101 (
Безпека інформаційних і комунікаційних систем)

02.10-21.10

05.03-24.03

6.020105 (Документознавство та інформаційна діяльність),
6.020303 (Філологія),
6.030101 (Соціологія),
6.030102 (Психологія),
6.030401 (Правознавство),
6.030601-2 (Менеджмент),
6.030601-3 (Менеджмент),
6.040106 (Екологія. Охорона навкольшнього середовища та збалансоване природокористування),
6.050101 (Комп’ютерні науки),
6.050103 (Програмна інженерія),
6.050102-1 (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-2 (Комп’ютерна інженерія),
6.050802 (Електронні пристрої та системи),
6.050901 (Радіотехніка),
6.050902 (Радіоелектронні апарати),
6.050903 (Телекомунікації),
6.051301 (Хімічна технологія),
6.051401 (Біотехнологія),
6.051501 (Видавничо-поліграфічна справа),
6.060101 (Будівництво),
6.080101 (Геодезія, картографія та землеустрій),
6.130102 (Соціальна робота)

17.10-05.11

19.03-07.04

4 курс

6.030503 (Міжнародна економіка),
6.030504 (Економіка підприємства),
6.030507 (Маркетинг),
6.030508 (Фінанси і кредит),
6.050201 (Системна інженерія),
6.050202 (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології),
6.050604 (Енергомашинобудування),
6.051101 (Авіа-та ракетобудування),
6.051103 (Авіоніка),
6.070101 (Транспортні технології (на повітряному транспорті)),
6.070103-1 (Обслуговування повітряних суден),
6.070103-2 (Обслуговування повітряних суден),
6.140103(ТУ-401) (Туризм),
6.140103(ТУ-402) (Туризм)

6.070103 - 1 ТО 402 (Обслуговування повітряних суден)

6.050701 (Електротехніка та електротехнології)

06.11-25.11

02.04-21.04

6.020105 (Документознавство та інформаційна діяльність),
6.020303 (Філологія),
6.030101 (Соціологія),
6.030102 (Психологія),
6.030301 (Журналістика),
6.130102 (Соціальна робота),
6.051501 (Видавничо-поліграфічна справа),
6.050102-1 (КС-401) (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-1 (КС-402) (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-2 (СП-401) (Комп’ютерна інженерія),
6.050903 (Телекомунікації),
6.051001 (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології),
6.050101 (Комп’ютерні науки),
6.050103 (Програмна інженерія),
6.170103 (Управління інформаційною безпекою),
6.170102 (Системи технічного захисту інформації),
6.170101 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем)

13.11-02.12

10.04-28.04

6.030401-04 (Правознавство), 6.030401-05
6.030601-2 (Менеджмент),
6.040106 (Екологія. Охорона навкольшнього середовища та збалансоване природокористування),
6.050802 (Електронні пристрої та системи),
6.050901 (Радіотехніка),
6.050902 (Радіоелектронні апарати),
6.051301 (Хімічна технологія),
6.051401 (Біотехнологія),
6.060101 (Будівництво),
6.080101 (Геодезія, картографія та землеустрій)

20.11-09.12

14.05-02.06

5 курс (бакалавр)

6.030502 (Економічна кібернетика),
6.030503 (Міжнародна економіка),
6.030504 (Економіка підприємства),
6.030507 (Маркетинг),
6.030508 (Фінанси і кредит),
6.030509 (Облік і аудит),
6.140103 (Туризм),
6.170101 (Безпека інформаційних і комунікаційних систем),
6.170102 (Системи технічного захисту інформації)

Сесія + Державний екзамен + Дипломна робота

24.11-13.12
14.12 -ДЕ- 20.12
21.12-Дипломне проектування-28.02

6.020105 (Документознавство та інформаційна діяльність),
6.020303 (Філологія),
6.030101 (Соціологія),
6.030102 (Психологія),
6.030301 (Журналістика),
6.030601-2 (Менеджмент),
6.030601-3 (Менеджмент),
6.040106 (Екологія. Охорона навкольшнього середовища та збалансоване природокористування),
6.050101 (Комп’ютерні науки),
6.050102-1 (Комп’ютерна інженерія),
6.050102-2 (Комп’ютерна інженерія),
6.050103 (Програмна інженерія),
6.050201 (Системна інженерія),
6.050202 (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології),
6.050604 (Енергомашинобудування),
6.050701 (Електротехніка та електротехнології),
6.050802 (Електронні пристрої та системи),
6.050901 (Радіотехніка),
6.050902 (Радіоелектронні апарати),
6.050903 (Телекомунікації),
6.051001 (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології),
6.051101 (Авіа-та ракетобудування),
6.051301 (Хімічна технологія),
6.051401 (Біотехнологія),
6.051501-ВП (Видавничо-поліграфічна справа),
6.070101 (Транспортні технології (на повітряному транспорті)),
6.070103 (ТО-501) (Обслуговування повітряних суден),
6.070103 (ТО-502) (Обслуговування повітряних суден),
6.070103 (ТА-501) (Обслуговування повітряних суден),
6.080101 (Геодезія, картографія та землеустрій),
6.170103 (Управління інформаційною безпекою)

Сесія + Дипломна робота

Розшифровка до графіку сесій

01.12-20.12
21.12-Дипломне проектування-28.02

6.030401.01 (Правознавство),
6.030401.02 (Правознавство),
6.030401.04 (Правознавство),
6.030401.05 (Правознавство),
6.060101 (Будівництво),
6.130102 (Соціальна робота),
6.051103 (Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання)

Сесія+ Державний екзамен

02.02-21.02
22.02 -ДЕ- 28.02

 


Последнее изменение: Пятница, 11 Май 2018, 13:24